1818 a. talumaja uute taldmike valu

Olemasolevad vaheseinad tuli ära toestada ja valada korralikud uued taldmikud.